Co je EET z minoritní činnosti a klasifikace NACE ?

Co je EET a ZoET? A co je klasifikace NACE? A jak správně zjistit minoritní činnost své provozovny právě ve vztahu k elektronické evidenci tržeb? Stručně vám odpovím.

Mojí firmy se EET zatím netýká, ale jedna moje klientka si lámala hlavu s tím, že bude muset investovat do registrační pokladny, i když bere hotovostní tržbu jenom párkrát do roka. Její manžel také podniká a je na tom obdobně. A zřejmě ne náhodou, proběhla kolem mně informace o „Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE“.

Zřejmě nejen má klientka, ale spousta jiných podnikatelů, řeší totéž: opravdu kvůli pár korunám za rok se musím registrovat k EET? A jak to všechno zjistím? V odborných článcích je vše popsáno vcelku složitě a pro laika možná nesrozumitelně. Takže se pokusím to zjednodušit.

Co je to EET a ZoET?

EET je zkratka pro Elektronickou evidenci tržeb.
ZoET je zkratka pro Zákon č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Co je to klasifikace NACE?

Klasifikace NACE je klasifikace ekonomických činností.

Je to seznam všech ekonomických činností s přiřazením číselných kódů. Činnosti podle klasifikace NACE se právě uvádějí v ZoET v §37, kde je uvedeno, které činnosti a od kdy mají povinnost své tržby evidovat. Kompletní seznam si stáhnete jako excelovský soubor ze stránek Českého statistického úřadu a můžete si tam ověřit, zda právě vaše činnost spadá do aktuální fáze EET (ta nejbližší je k 1.3.2017, maloobchod a velkoobchod, v NACE pod kódy 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47).

Seznam klasifikace NACE najdete na stránkách českého statistického úřadu zde>>:

CSU NACE

Co je to minoritní činnost?

Právě pro podnikatele jako je má klientka, je v Metodickém pokynu a v jeho doplnění řešení. Uvádí se zde doslova: „Pokud poplatník přijímá tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít evidovat dříve než tržby z činnosti hlavní (resp. některé z hlavních činností), může otestovat, zda má možnost začít evidovat tržby z této minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) až později v některé z dalších fází, a to ve smyslu výkladu obsaženém v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb zveřejněném na webu www.etrzby.cz v záložce O projektu -> Dokumenty.“

Minoritní činnost je tady definována jako činnost, která nepřevyšuje částku 175.000 Kč a zároveň tvoří max. 49% celkových plateb uskutečněných v provozovně.

Uvedu příklad.

Má klientka má malou výrobní dílnu, bude se na ni tudíž vztahovat pozdější fáze než k 1.3.2017. Ale občas prodá malé množství materiálu, který ve své dílně zpracovává, nebo na přání zákazníka materiál objedná a prodá, což je maloobchod s povinností evidovat tržby již k 1.3.2017. Pokud splňuje podmínku limitní částky 175.000 Kč a zároveň je to méně než 49% všech plateb v její provozovně, nemusí se registrovat k EET ve fázi pro maloobchod, ale může provést registraci později a elektronicky evidovat tržby až v termínu pro svou majoritní činnost, což je její výroba.

Pokud vás zajímá přesné znění zákona o evidenci tržeb nebo metodického pokynu (a musím říci, že je i pro laika celkem pochopitelný), najdete je společně s ostatními dokumenty týkající se EET na webu finanční správy zde>>.

EET portal

Můj tip účetní pro Vás:

Jestliže využijete toho, že EET „odsunete“ na základě minoritní činnosti, vytvořte si podklady, vycházející z účetnictví, a ty si založte pro případ kontroly. Pokud si nejste jisti, zda přesně umíte určit svou minoritní činnost a zda splňuje podmínky pro odklad EET, požádejte o pomoc svou účetní anebo mne kontaktujte přes tento formulář a do zprávy napište EET minoritní. Pošlu vám přehlednou tabulku k vyplnění, kterou zjistíte, zda je vaše činnost minoritní a zároveň ji můžete použít jako podklad pro své rozhodnutí evidovat tržby později.

Účetní služby jsou mým podnikáním, prací i koníčkem. Chci (nejen) začínajícím podnikatelům odpovědět na otázky, se kterými se ve své praxi setkávám a pomoci jim tak ušetřit čas a peníze. Více si o mně přečtěte zde>>
Komentáře